Bestuur

Voorzitter:…………….Jan de Boer………………..mobiel 06-22919432

………………………………………………………………..jan2295rc@gmail.com

Secretaris:……………..Peter Smits………………..mobiel 06-29480132

……………………………………………………….petercorriesmits@gmail.com

Penningmeester:…..Ineke van der Valk………………Tel.0174-627563

…………………………………………………………………..mobiel 06-34374052

……………………………………………….inekevandervalk1946@gmail.com

Technische com.: George van Velthoven………..mobiel 0629357869

…………………………………………………………….g.vanvelthoven@caiway.nl

Ledencontact: Wil van der Knaap………………………..Tel.0174-294035

…………………….Corrie Smits…………………………………Tel.0174-296412

Secretariaat:

De Imker 9, 2295 NA Kwintsheul

Contactadres website h.van.laviere@gmail.com

Wij stellen ons niet alleen ten doel het Jeu de Boules spel te beoefenen maar vooral ook te verbeteren. Tevens willen wij de leden een programma bieden waardoor iedereen zich bij ons thuis voelt.

We proberen onze doelstelling te bereiken door deel te nemen aan regionale wedstrijden. Daarnaast organiseren wij zelf een aantal toernooien en evenementen voor onze leden. We streven naar het competitieve element in een sociale omgeveing en met respect voor de tegenstander.

%d bloggers liken dit: